HoN | LOL | POP | DOTA2 | MSA | 12T

อาโอคิยิ

ลูกเรือทั้งหมด > อาโอคิยิ 

ข้อมูล

HP : 450 ค่าจ้าง : 10000

ในฐานะที่คูซันเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ของกองทัพเรือ มีรูปร่างสูงใหญ่ ชอบนอน ชอบขับรถข้ามทะเล พูดจาไม่ชัด ขี้เกียจมาก แม้แต่เลขง่ายๆ ยังไม่ยอมคิด แยกแยะผิดถูกชัดเจน แต่มีความมั่นคง ภายนอกเย็นชาภายในเร่าร้อน

ท่าโจมตีปกติ

ดาบน้ำแข็งพิฆาต
[ทั่วไป]: ทำให้ร่างกายกลายเป็นดาบน้ำแข็ง สร้างความเสียหายสูงมากให้ศัตรูคนเดียว

ท่าไม้ตาย

ธาราน้ำแข็ง
[ไม้ตาย]: ไอที่จะแช่แข็งทุกอย่าง สร้างความเสียหายสูงมากให้ศัตรูในแนวเส้นตรง