HoN | LOL | POP | DOTA2 | MSA | 12T

มังกรน้อยพังค์

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง > มังกรน้อยพังค์ 

มังกรน้อยพังค์

ระดับความแรร์ 5

เรียนสกิลได้สูงสุด
5 สกิล

ช่องสกิลติดตัว
1 ช่อง

อัพเลเวลสกิลสูงสุด
8 ช่อง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการนำยีนส์ยอดเยี่ยมของสิ่งมีชีวิตหลากหลายมาผสมผสานกัน ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเยาว์วัย

สกิลติดตัว

สกิลที่สามารถเรียนได้